Szkolenie VLOS UAV < 5 kg


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie VLOS MR (wielowirnikowce) < 5kg w Olsztynie obejmuje: 14 godzin teorii oraz 2 godziny praktyki na ziemi (w grupie 3 osobowej) oraz 4 godziny praktyki w locie (indywidualnie). Szkolenie realizowane jest zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego harmonogramem szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem upoważniającym do otrzymania świadectwa kwalifikacji UAVO.


  • Data: 28.10.2019 09:00 - 30.10.2019 18:00
  • Miejsce: Bajkowa 127, Olsztyn, Polska (Mapa)
  • Więcej informacji: Lokal 23

Opis

Nasza szkoła wpisana jest do:
1. Rejestru Podmiotów Szkolących - prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2. Rejestru Instytucji Szkoleniowych - prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Posiadamy zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego do:
1. Wykonywania szkoleniowych lotów BVLOS.
2. Przeprowadzania egzaminów upoważniających do otrzymania świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS > 5 kg.

Nasze bezzałogowe statki powietrzne zarejestrowane są w rejestrze statków powietrznych prowadzonym przez ULC.