Szkolenie: Fotopunkty i punkty kontrolne - stabilizacja i pomiar


Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie "Fotopunkty i punkty kontrolne - stabilizacja i pomiar" przeznaczone jest dla Operatorów UAV chcących wprowadzić nowe standardy kontroli jakości i dokładności do generowanych ortofotomap oraz tych wszystkich, którzy dopiero zamierzają rozszerzyć swoją ofertę o produkty fotogrametryczne.


  • Data: 21.09.2019 09:00 - 21.09.2019 14:30
  • Miejsce: Bajkowa 127, Olsztyn, Polska (Mapa)
  • Więcej informacji: lok. 23

Opis

Celem 6-cio godzinnego szkolenia jest zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi podstawami projektowania, stabilizacji i pomiaru fotopunktów  [FP] i punktów kontrolnych [PK]. FP wykorzystywane są na potrzeby zwiększania dokładności generowanych ortofotomap. Z kolei PK pozwalają na określenie średniego błędu położenia punktu w wybranym układzie współrzędnych. FP i PK stosowane są zarówno w fotogrametrii lotniczej jak i tzw. fotogrametrii niskiego pułapu, gdzie obrazy cyfrowe pozyskiwane są z pokładu bezzałogowego statku powietrznego.

Dzięki ich zastosowaniu używając „konsumenckich” dronów można wygenerować materiały o podobnej jakości jak przy wykorzystaniu znacznie droższych dronów wyposażonych w tzw. system RTK.

Prawidłowo zaprojektowana, stabilizowana i pomierzona osnowa fotogrametryczna pozwala wygenerować materiały o jakości spełniającej wymagania geodezyjne!

1. Naucz się czym są fotopunkty i punkty kontrolne oraz czym się różnią.

2. Dowiedz się czy zawsze musisz je zakładać.

3. Poznaj zasady projektowania osnowy fotogrametrycznej.

4. Wypróbuj geodezyjny sprzęt pomiarowy.

Wykorzystaj zdobytą wiedzę rozszerzając zakres świadczonych usług!


Ramowy harmonogram

GodzinaNazwa modułu
Rodzaj modułu
09:00 - 09:30Moduł I:Fotopunkty i punkty kontrolne.
Wykład, case stady.
09:30 - 09:40Przerwa kawowa
09:40 - 11:10Moduł II: Punkty zastane i nowo zakładane.
Wykład, case stady.
11:10 - 11:20Przerwa kawowa
11:20 - 12:50Moduł III:Projektowanie osnowy fotogrametrycznej i kontrolnej.
Ćwiczenia praktyczne.
12:50 - 13:00Przerwa kawowa
13:00 - 14:30Moduł IV:Stabilizacja i pomiar fotopunktów i punktów kontrolnych.
Ćwiczenia terenowe.


Szkolenie stanowi element KURSU: Ekspert UAVO - Pozyskiwanie i przetwarzanie wysokodokładnych danych fotogrametrycznych.

Cały kurs składa się z 4 szkoleń:

1. Fotopunkty i punkty kontrolne - stabilizacja i pomiar.

2. Projektowanie i wykonywanie fotogrametrycznego nalotu UAV.

3. Przetwarzanie danych fotogrametrycznych - generowanie ortofotomapy i chmury punktów.

4. Wektoryzacja i analiza danych.

Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień? Zadzwoń!

dr inż. Sebastian Banaszek, +48 662 131 368.