O nas


O nas
Na rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce funkcjonujemy nieprzerwanie od 2014 r.
Posiadamy uprawnienia nadane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w zakresie VLOS, BVLOS oraz INS (INS - uprawnienia instruktorskie uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie pilotażu bezzałogowych statków powietrznych).

Prowadzimy szkolenia UAVO na kategorie MR (wielowirnikowiec) i A (płatowiec) w zakresie: VLOS - do lotów w zasięgu wzroku i BVLOS do lotów poza zasięgiem wzroku oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych oraz analiz GIS.

Na stałe współpracujemy z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim, Stowarzyszeniem Geodetów Polskich oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Posiadamy doświadczenie w szkoleniu służb mundurowych i ratowniczych.

Nasza szkoła wpisana jest do:
1. Rejestru Podmiotów Szkolących - prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2. Rejestru Instytucji Szkoleniowych - prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Posiadamy zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego do:
1. Wykonywania szkoleniowych lotów BVLOS.
2. Przeprowadzania egzaminów upoważniających do otrzymania świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS > 5 kg.

Nasze bezzałogowe statki powietrzne zarejestrowane są w rejestrze statków powietrznych prowadzonym przez ULC.