Materiały


Materiały

Na życzenie naszych Klientów generujemy: ortofotomapy, ortofotoplany, numeryczne modele pokrycia terenu w postaci rastrowej oraz numeryczne modele 3D w postaci chmur punktów.

Objaśnienia:

pakiet zdjęć: 0,6 GB - standardowo pakiet zdjęć 12 MPix (4000 pix. x 3000 pix.) pozyskany z wysokości 100 m AGL (nad poziomem gruntu) na obszarze o powierzchni 0,25 km2 (500 m x 500 m). Pokrycie podłużne i poprzeczne na poziomie 60%, GSD (rozdzielczość terenowa piksela) na poziomie 4,4 cm/pix. Ilość zdjęć - 100 szt, średnia wielkość zdjęcia  6 MB (kalkulacja dla sensora X3 DJI).